ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН KAYASTANDOUT.COM

ПРЕДМЕТ

Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „КАЯ КЪМПАНИ“ ЕООД, ЕИК: 205980336 със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец“, ул.“Славянска“ № 5, ет. 5, офис 30-32, п.к. 1000, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиента, наричан по-долу ПОЛЗВАТЕЛ, на уеб сайт за електронна търговия KAYASTANDOUT.COM

При посещаване и използване на уеб сайта kayastandout.com, Ползвателят заявява, че приема и е съгласен с настоящите общи условия като всяко допълване и изменение на тези общи условия има действие след публикуването им в сайта на Доставчика.

 

ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

Наименование на Доставчика: „КАЯ КЪМПАНИ“ ЕООД

Седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец“, ул.“Славянска“ № 5, ет. 5, офис 30-32, п.к. 1000

Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: гр. София, район „Средец“, ул.“Славянска“ № 5, ет. 5, офис 30-32, п.к. 1000

Данни за кореспонденция: kayastandout@gmail.com, телефон 0888027808

Вписване в публични регистри: ЕИК: 205980336

Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност: BG205980336

Надзорни органи:

 

Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: (02) 940 20 46

факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

 

Платформа на Европейската комисия за Онлайн решаване на спорове:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОРЪЧКА

 1. Ползвателите могат да използват сайта kayastandout.com и да правят поръчки като регистрирани или нерегистрирани потребители. За извършване на поръчка е необходимо въвеждане на адрес за доставка, име, фамилия, e-mail и телефон за връзка. При желание, Ползвателят може да направи регистрация, при която използваният от Ползвателя и-мейл служи за потребителско име и Ползвателят допълнително избира парола за достъп. При извършване на регистрация се създава акаунт на Ползвателя. След успешна регистрация и съхраняване на данните в системата на kayastandout.com, Ползвателят може по всяко време да промени адреса за доставка или личните данни, както и да прекрати регистрацията си.
 2. Поръчка в уеб сайта kayastandout.com се извършва по следната процедура:

5.1. Избиране на една или повече от предлаганите стоки в уеб сайта kayastandout.com и добавянето им към списък със стоки за покупка.

5.2. Предоставяне на необходимите данни за индивидуализация на Ползвателя и за извършване на доставката;

5.3. Маркиране на приложимия способ за плащане на цената.

5.4. Завършване на поръчката;

 1. С попълване на данните си в потребителската кошница и натискане на бутона "Поръчай", между Ползвателя и Доставчика възникват договорни отношения и Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва. В случаите на поръчка на стоки без извършване на регистрация от страна на Ползвателя, последният приема настоящите общи условия при завършване на поръчката.
 2. Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя поръчка по електронна поща.
 3. При извършване на регистрацията или поръчката Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията или поръчката си.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ДОСТАВКА. ПЛАЩАНЕ.

 1. Заявките се обработват и стоките се предават на куриер в рамките на два дни след направена поръчка. При забавяне на доставката, поради независещи от Доставчика причини, Ползвателят ще бъде своевременно уведомен.
 2. Поръчката може да бъде доставена до посочен от Ползвателя адрес или до избран от Ползвателя офис на Еконт/Speedy.
 3. Цената на доставката зависи от това дали поръчката се изпраща до офис на Еконт/Speedy или до адрес на Получателя и се заплаща при получаване на стоката.
 4. Ползвателят плаща цената за поръчката чрез пощенски паричен превод, като сумата се заплаща на куриера при получаване на стоката на адреса или в избрания офис на Еконт/Speedy. Клиентът трябва да изисква и съхранява разписката за платената сума, която е официален платежен документ .
 5. Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на получаването и, ако не отговаря на изискванията, да уведоми за това незабавно Доставчика чрез посочения в сайта и-мейл адрес kayastandout@gmail.com. Ако Ползвателят не уведоми Доставчика, то стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.
 6. Правата на Ползвателя във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всяка една от стоките. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на останалите стоки. В случай че Ползвателят има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора се отнася само за стоката, за която е заявен отказът.

 

ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

 1. Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на приемане на стоката. Потребителят може да упражни правото си като уведоми Доставчика на посочения на сайта и-мейл kayastandout@gmail.com и заяви изрично, че се отказва от сключения договор с конкретно описание на стоките, за които се отнася той, датата на поръчката и датата на получаване, името на потребителя, адреса за доставка, посочен при поръчката, както и потребителското име, ако при поръчката е създадена регистрация. При упражняване на правото за отказ Доставчикът изпраща потвърждение за получаване на искането.
 2. За спазване срока за отказ от договора е достатъчно уведомлението да е изпратено преди изтичане на 14-дневния срок от получаване на стоката.
 3. Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора, Доставчикът възстановява всички суми, платени от потребителя, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора. Доставчикът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Доставчика.
 4. Доставчикът възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната транзакция, освен ако страните не са се съгласили за използване на друго платежно средство.
 5. Разходите по връщане на стоката от Потребителя към Доставчика са за сметка на Потребителя.
 6. Доставчикът може да задържи плащането на сумите на Потребителя, докато не получи стоките или докато Потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно.
 7. Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност до връщането им.
 8. Върнатата стока трябва да бъде в добър търговски вид, да не е била употребявана по какъвто и да било начин и да е в ненарушена оригинална опаковка (кутия). Стоки, които не отговарят на това условие, не могат да бъдат върнати.
 9. В случай на упражняване на правото на отказ по този член, счита се че Потребителят е упражнил и право на отказ по отношение на бонус съдържанието, принадлежащо към стоката, и същото подлежи на връщане.

 

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 1. Ползвателят се съгласява, че Доставчикът на уеб сайта kayastandout.com има право да събира, съхранява и обработва данни за поведението на Ползвателя при използването на електронния магазин на Доставчика. Събирането, съхранението и обработването на лични данни се осъществява съобразно приложимата нормативна уредба.
 2. Ползвателят доброволно предоставя личните си данни в процеса на запитване или поръчка на стоки от kayastandout.com и изрично потвърждава, че е съгласен Доставчикът да съхранява информация или да получава достъп до информацията, въведена от Ползвателя при извършване на поръчката или запитването.
 3. В зависимост от конкретния случай kayastandout.com обработва (или може да обработва) данните на Ползвателя при следните условия:

обработката е необходима за изпълнение на задълженията на kayastandout.com по сключения с Ползвателя договор за поръчка/услуга;

обработката е необходима за изпълнение на изискванията, съдържащи се в нормативната уредба;

обработката е с цел предоставяне на информация въз основа на изрично дадено от Ползвателя съгласие за запитване/поръчка, услуга или друго;

налице е някое от другите условия, посочени в член 6, алинея 1 от Регламента.

kayastandout.com съхранява данните за срока на договора за услуга/поръчка. При завършена поръчка и изпълнен договор на основание чл. 6, ал. 1, букви (а) и (б) от Регламента GDPR Доставчикът съхранява всички данни по правоотношението до изтичане на предвидения в Закона за счетоводството срок.

 1. Във връзка със защитата на личните данни Ползвателят има право на информация, право на достъп, право на коригиране, право на изтриване, право на ограничаване на обработването, право на преносимост на данните, право на възражение при автоматизирано вземане на решения, право на оттегляне на дадени съгласия за обработка, право да изиска да бъде закрит неговия потребителски профил.. Условията, при които могат да бъдат упражнявани тези права, са уредени в член 7, алинея 3 и в Глава III (членове 12 до 23) от Регламента.
 2. kayastandout.com не предоставя личните данни на Ползвателя на трети лица с рекламна или каквато и да било друга цел, освен в случаите, когато са изискани от държавни органи.
 3. При изпращане на поръчка или запитване от формата за контакти се счита, че Ползвателят попълва следната декларация:

Декларация за даване на съгласие за обработване на лични данни съобразно чл. 7 от Регламент 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

Съгласен/съгласна съм с това, че личните ми данни, а именно три имена, адрес, телефон и и-мейл адрес се обработват от kayastandout.com за изпълнение на договор за закупена стока или поръчана услуга, както и за изпращане на информационни и рекламни съобщения за продуктите и услугите на kayastandout.com. Аз давам съгласието си личните ми даннин, събирани и обработвани от  kayastandout.com във връзка с моя онлайн поръчка или запитване да бъдат предоставени на дружества партньори на kayastandout.com, които извършват доставка на стоки.

Съгласието си предоставям за периода, необходим за изпълнение на преддоговорното или договорно отношение между мен и „КАЯ КЪМПАНИ“ ЕООД, а след това за по-краткото от: 1) предвидения период за съхраняване на договорни документи съгласно данъчното и счетоводното законодателство на Република България или 2) периода от 5 години.

Запознат/а съм с доброволния характер на предоставяне на данните, както и с последиците от предоставянето им. Запознат/а съм, че имам право на достъп, на коригиране и заличаване на събраните данни.

 

 1. Ползвателят се съгласява, че Доставчикът на платформата kayastandout.com има право да изпраща електронни съобщения към Ползвателя, включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки, докато е налице регистрация на Ползвателя в електронния магазин kayastandout.com.
 2. При необходимост, Доставчикът в платформата kayastandout.com има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на обявените при поръчката или регистрацията обстоятелства и лични данни.
 3. За информация и въпроси, свързани с политиката на kayastandout.com за защита на личните данни, Ползвателят може да се обърне към Доставчика чрез публикуваните данни за връзка в страницата за контакти.

 

ОТГОВОРНОСТ, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

 1. kayastandout.com не носи отговорност:

            За пропуски в информацията за дадени стоки, свързани с актуалност на наличностите, спецификации или непълна информация, предоставена от производителя/вносителя.

            За промени в съдържанието на сайта, които са породени от вируси, хакерски атаки и др.

            За изчерпване на наличностите на дадени стоки.

            За неточности в данните за продукти в информация, получена от производителя/вносителя.

            За забавяне или неизпълнение на задълженията по причина, която е извън контрола на kayastandout.com.

            За разлики в цвета на стоките на снимките в сайта и „на живо“, поради промяната на цветовите гами при някои екрани/дисплеи.

            За пропуск на Ползвателя да провери целостта на пратката в присъствието на куриер, когато в последствие Ползвателят установи, че тя е нарушена.

За времето, през което платформата не е била достъпна поради непреодолима сила.

За вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в платформата kayastandout.com.

В случай че мерките за сигурност на техническото оборудване бъдат преодолени и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

В случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни, настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Ползвателя, ако от обстоятелствата следва, че това лице е Ползвателят.

 

 1. Права на kayastandout.com:

Да откаже поръчка, без да дължи обезщетение на потребителя. В случаите, когато потребителят е заплатил предварително, kayastandout.com трябва да му върне получената сума без ненужно забавяне и в законов срок.

Да променя съдържанието и цените в сайта по всяко време и  без предупреждение. При допуснати технически грешки в публикуваните на сайта данни, kayastandout.com има правото да откаже изпълнението на поръчката като върне платените от потребителя суми, ако има такива, без допълнително обезщетение.  

Да променя настоящите общи условия по всяко време без предварително известие, като промяната се отразява на сайта kayastandout.com.

 

 1. Права на Ползвателя:

Да получи поръчаните стоки в съответствие с направената поръчка на сайта.
Да получава информация относно статуса на направена поръчка.

Да променя профила с личните си данни в сайта или да прекрати регистрацията си.

Да замени или върне продукт при рекламация.

 1. Задължения на Ползвателя:

Да спазва настоящите общи условия;

Да ползва правото на рекламация и гаранционно обслужване по съответния ред и условия;
Да провери получената пратка в момента на получаването й от куриера;

Да заплати цената на съответната стока/стоки.

 

ДРУГИ УСЛОВИЯ

 1. Ползвателят и Доставчикът в платформата kayastandout.com се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.
 2. Ползвателят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция, проведена между тях.
 3. Настоящите общи условия са в сила за всички Ползватели на kayastandout.com.